Heinolan Urheiluautoilijat ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

25.5.2018

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

  1. Rekisterinpitäjä 

Lahti Historic Rally ry
Kari Kukkamäki
Vahravuorentie 13
18150 Heinola

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Kari Kukkamäki
kari.kukkamaki@gmail.com

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot: 

Tietosuojavastaava

Kari Kukkamäki
kari.kukkamaki@gmail.com

  1. Rekisteröidyt 

Lahti Historic Rally ry:hyn liittyneet jäsenet.

  1. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat kilpailutoiminta, jäsenten välisten suhteiden hoitaminen, ylläpito, kehittäminen ja jäsenviestintä.

  1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
Henkilön nimi
Henkilötunnus
Osoite
Sähköposti
Puhelinnumero
Harrastustoimintaan liittyvät tiedot (lajitiedot, mielenkiinnon kohteet)

  1. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen kari.kukkamaki@gmail.com

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Poistopyyntö käsitellään, jonka jälkeen tiedot poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin käyttäjätiedot kerätään jäseniltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä verkkolomakkeella, suullisesti, sähköpostilla, kirjallisesti tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Heinolan Urheiluautoilijoiden ulkopuolelle.

  1. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin jäsentietojen käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Lähtökohtaisesti jäsentietoja säilytetään 6 kuukautta jäsenyyden päättymisen jälkeen (paitsi milloin lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään).

  1. Henkilötietojen käsittelijät 

Jäsenrekisterin mukaisia tietoja käsittelevät Heinolan Urheiluautoilijat ry:n puheenjohtajat, lajivastaavat ja sihteerit. Yhdistys on ulkoistanut henkilötietojen tallentamisen kolmannelle osapuolelle AKK ry:lle (autourheiluyhdistysten kattojärjestö. Yhdistys takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

  1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.