Lahden kaupungin ollessa Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021, Lahti Historic Rally osallistuu ympäristöohjelman tukemiseen, ja on vahvasti sitoutunut kansainvälisen autourheiluliitto FIA:n (Sustainability Program of FIA Institute) sekä kansallisen autourheiluliitto AKK-Motorsportin viralliseen ympäristöohjelmaan, huolehtien siitä, että tapahtuma aiheuttaa entistä vähemmän ekologista kuormitusta ympäristölle tulevina vuosina. Ohjelma tukee ja kannustaa moottoriurheilun parissa toimivia tahoja ympäristön huomioimiseen.

As the city of Lahti is acting as the European Capital of Environment in 2021, Lahti Historic Rally
is contributing to the environmental program, and is strongly committed to the official environmental program of the FIA (Sustainability Program of FIA Institute) and the national motorsport association, AKK-Motorsport. The program supports and encourages those involved in motorsports to pay attention to the environmental sustainability